tiistai 12. kesäkuuta 2012

Päivän sana: "Luottamus"Helsingin Sanomat tänään, 12.6.2012.
Etusivu A3 uutisoi oikeustieteen professori Kaarlo Tuorin näkemyksen tilanteesta, jossa poliitikon julkinen kannanotto on omiaan hämärtämään kansalaisten silmissä korkeimman oikeuden tekemän päätöksen merkitystä:

”Oikeusoppineet tyrmäävät täysin eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps) kritiikin saamastaan korkeimman oikeuden (KKO) tuomiosta. Halla-aho pitää päätöstä muun muassa ’muutaman ihmisen henkilökohtaisena tulkintana’. Oikeustieteen professori Kaarlo Tuorin mukaan Halla-aho viestittää tavallisille kansalaisille, ettei KKO ansaitse arvostusta ja luottamusta.”

Helsingin Sanomat kolme päivää sitten, 9.6.2012.
Mielipidesivu C9 julkaisee käräjätuomari Hannu Laitisen näkemyksen tilanteesta, jossa korkeimpaan oikeuteen luotetaan liikaakin jos ja kun sen jäsenten arvot ja juridiset arvostukset jäävät kansalaisilta hämärän peittoon:

”Kan­sa­lais­ten luot­ta­mus tuo­mio­is­tuin­ten rat­kai­su­jen oi­keel­li­suu­teen on tur­han suu­ri – jouk­koon mah­tuu niin hy­viä kuin huo­no­ja­kin rat­kai­su­ja.”

Professori Tuori on aivan oikeassa.
Lakeja säätävien poliitikkojen mielipiteet tuomioiden perusteluista eivät kuulu vallan kolmijako-oppiin, jossa vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan (paroni Montesquieu, Lakien henki).
Myös käräjätuomari Laitinen on oikeassa, vaikka kirjoittaa hieman eri asiasta.
Laitista askarruttaa Suomen kehitys kohti ”tuomarivaltiota”, jossa oikeusistuimilta yhä useammin odotetaan linjauksia yhteiskunnallisissa kysymyksissä (kielletyn vihapuheen määrittelyn lisäksi oikeudessa on viime aikoina punnittu mm. hoitotakuun toteutumista ja linjattu lakko-oikeutta).
”Mi­tä enem­män po­lii­ti­koil­le kuu­lu­vaa har­kin­ta­val­taa siir­tyy tuo­miois­tui­mil­le, si­tä tär­keäm­pää oli­si, et­tä myös tuo­ma­rei­den va­lin­nas­sa otet­tai­siin huo­mioon eri­lai­set yh­teis­kun­nal­li­set nä­ke­myk­set”, Laitinen kirjoittaa:
”Po­liit­ti­sel­la puo­lel­la hen­ki­lön kont­rol­li­kei­no­na on uh­ka jää­dä uu­del­leen va­lit­se­mat­ta tai mi­nis­te­ril­lä pes­tin me­net­tä­mi­nen uut­ta hal­li­tus­ta muo­dos­tet­taes­sa. Pääl­lik­kö­tuo­ma­ril­la ei sen si­jaan ole mi­tään uh­kaa tai kont­rol­lia, me­net­te­li­pä hän sit­ten toi­mes­saan mi­ten tai­ta­mat­to­mas­ti tai tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ta­han­sa. Val­taan saat­taa liit­tyä huo­no­na omi­nai­suu­te­na se, et­tä sen hal­ti­ja al­kaa ajan ku­lues­sa pi­tää it­seään liian vii­saa­na ja sel­lai­se­na, jon­ka ei tar­vit­se pii­ta­ta koh­tuul­li­sis­ta toi­min­ta­ta­vois­ta.”

Viisaita tuomarit usein ovatkin ja Halla-ahon napina varmaan ”tyhmää”, kuten varatuomari Jukka Kemppinen kirjoittaa blogissaan.
                      Jäljelle jää silti ongelma, jolla en tarkoita ”poliittisesta tuomiosta” hysterisoituvaa perussuomalaista enkä jonkin muun puolueen irtopisteiden kerääjää. Enkä tuomaria, jolla on yhteiskunnallisia näkemyksiä, tai poliitikkoa, joilla on juridisia mielipiteitä.
                      Ongelma syntyy (kuten jo Montesquieu olisi voinut opastaa professori Tuoria), jos vallan kolmijaon eli vallan osituksen tasapainoa ei enää muuttuvassa yhteiskunnassa seurata, koska tämän seurannan edellytyksenä oleva avoimuus ja julkinen keskustelu on jostakin muodollisesta syystä todettu sopimattomaksi.

3 kommenttia:

 1. Halla-ahon sympatiseeraajatahojen kommentteja mainitusta Kemppisen blogista ja muualta netistä luettua ei voi välttyä ajatukselta, että ideaalinen oikeusistuin näiden uusrahvaanomaisten (termi MA Nummisen) yhteiskunta-ajattelijoiden mukaan muistuttaisi kombinaatiota osittain taannoisista kiinalaisista korttelituomioistuimista, mutta pääosin Roy Beanin kehittämää legaalista käytäntöä: lautamiestason oikeusoppinut Beanhan kävi oikeutta saluunassaan, viskilasi, lakikirja ja ladattu pistooli siinä saatavilla. Ratkaisut olivat ns. kansan oikeustajun mukaisia eikä niistä ollut Pecosin länsipuolella valitusoikeutta. Tunnettu visuaalinen dokumentaatio on John Hustonin käsialaa vuodelta 1972, Beania olennoi Paul Newman. Hiiteen siis Montesquieut ja Tuorit!

  VastaaPoista
 2. Eiköhän Hustonin elokuva kuitenkin ole komedia, jossa katsoja sietää lain (tuomari Roy Bean) epätäydellisyyttä sen koomisuuden vuoksi, ja jossa komedialle ominainen epäjärjestys syntyy lain tulkintojen mielivaltaisuudesta?

  Sen sijaan Halla-ahon (viimeksi) paheksutuissa kommenteissa sanat ”tulkinta” ja ”tulkinnanvaraisuus” ymmärrettiin nimenomaan Halla-ahon halveksunnan ilmaisuksi. Hänelle siis lainmukaisuus tai oikeudenmukaisuus syntyy asioiden kirjaimellisuudesta, mikä koomisen sijaan liittynee enemmän traagiseen tyylilajiin?

  Halla-ahon logiikan erityispiirre onkin logiikan sitominen kielioppiin. Tästä lisää tässä: http://turmiojaperikato.blogspot.fi/2012/04/ps-standardi.html. Ja vähän samasta ilmiöstä, mutta laajemmassa mittakaavassa kirjoitti Hannu Raittila.

  Suomessa sanan arvo perustuu luterilaisuuteen, Raittila pohti muinoin lehtikolumnissa, ja jatkoi ettei luterilaisuus ole tunnelmaa vaan sisältöä. Sen kommunikaatioympäristössä ihminen ja Jumala ovat tasa-arvoisia: ”Sana sitoo Jumalaa. Ja sanaa merkitys. Merkitystä täsmennetään joka pyhä kirkossa ihmisen toimesta.” Raittila arveli, että ”luterilaisessa jumalanpalveluksessa alttari, elämysten ja tunteiden näyttämö, on alisteinen järjelle, sanalle ja merkitykselle – saarnastuolille”. Siksi Raamattu pitää kääntää aina uudelleen, vaikka Psalmien ja Jobin tyyli kärsii: ”Luterilaiselle Raamattu on sanataideteos yhtä vähän kuin lakikirja.”

  Noin muutoinkin minun on vaikea ymmärtää, että joku haluaa Halla-ahon omaksi kansanedustajakseen. Toisaalta ymmärrän nyt, etten haluaisi Jukka Kemppistä omaksi tai toisen tuomariksi.

  Em. blogimerkinnässään Kemppinen toteaa, että olisi antanut Halla-aholle sakkojen sijaan vankeutta. Siinäkin ratkaisussa tulkinnanvara olisi vähentynyt, ja päättämättömät poliitikot olisivat päässeet lain kirjainta pitkin erottamaan Halla-ahon valiokuntajohtajuudesta.

  Tämän kaltainen pohdinta, jossa oikeusviranomaisen toivotaan mahdollistavan tai jopa toteuttavan sen, mihin poliittisessa vastuussa varovaiset poliitikot ovat haluttomia, on kai sitä ”tuomarivaltion” kehitystä. Pahimmillaan.

  VastaaPoista
 3. Hustonin komediallisesta virityksestä huolimatta Roy Bean on historiallinen henkilö, ja ilmeisesti hänen reaalinen toimintansa tuomarinakin pääosin tunnetaan. Tietysti ajan myötä luontevimmaksi lähestymistavaksi tällaiseen hahmoon osoittautuu henkilön koomisuuden korostaminen, kuten usein "vanhan lännen" historiaa yksittäisten eksentrikkojen kautta Yhdysvalloissa tarkasteltaessa on tehty.

  Sikäli kun Raittilan ajatuksenjuoksua ja sen tässä ollutta jatkokehittelyä ymmärsin - en ole Raittilan alkuperäistä kirjoitusta nähnyt - on luterilaisuuden sisältämä referentiaalisuuden idea, vakaa ja rikkumaton suhde ilmaisun ja sen tarkoitteen välillä, myös Halla-ahon ajattelun lähtöoletuksena? Itse, sen perusteella mitä olen Halla-ahon tekstejä lukenut, en paljon, mutta itselleni riittävästi, olen saanut kuvan, että hän on puhdasverinen sofisti, eli suomeksi: venkoilija.

  Myöskään minä en oikeusistuimen eteen rikkeistäni joskus mahdollisesti joutuessani haluaisi Kemppistä sen enempää tuomariksi kuin puolustusasianajajaksenikaan, sen sijaan hän olisi varsin mukavaa seuraa oikeudenkäynnin tauoilla ulkona tupakoitaessa ja keskusteltaessa kaikesta muusta taivaankannen alla ilmenevästä.

  VastaaPoista