tiistai 20. toukokuuta 2014

Ministeriön päätöksiä


Suomen kieli. Ei minulla muuta tällä kertaa.


Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus voimaantulosäännöksen muuttamisesta valtioneuvoston asetuksessa maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (555/2004) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2004. Voimaantulosäännöksen 3 momenttia sovelletaan sellaiseen hakemukseen, jonka tekijä täyttää 40 vuotta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2004.

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä elokuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti