torstai 28. elokuuta 2014

Kirjoitan yleisönosastoon

Höpsis. Höpsis. Ja vielä tarvitaan ainakin kolmas höpsis.

”Naisten saama toimeentulotuki maksetaan monessa kunnassa miespuolisen avo- tai aviopuolison tilille”, kirjoitti HS 27.8.2014: ”Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on vaatinut 25. kesäkuuta kirjatussa ratkaisussaan sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) selvitystä siitä, miten se velvoittaa kunnat korjaamaan asian.”
Esimerkkinä moitittavasta käytännöstä mainittiin mm. Turun kaupunki, joka perheiden toimeentuloturvasta päättäessään osoittaa avioliiton kyseessä ollessa päätöksen miehelle ja avoliitoissa naiselle.
Apulaisoikeusasiamiehelle voidaan asian tiimoilta todeta, että entä sitten?
Ensinnäkin yhdenkään kunnan sosiaalitoimi ei pidä rekisteriä kuntalaisten pankkitilinnumeroista, joten haettu ja myönnetty toimeentulotuki maksetaan hakijan hakemuskeen kirjoittamalle tilille. 
Toiseksi toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Se tarkoittaa, että tuki ei ole avo- tai aviosuhteessa olevan yksityishenkilön omaa tuloa, ei harhaanjohtavan uutisotsikon "vaimon toimeentulotukea", eikä aviomiehen. Se on yhteistä tukea, joka perustuu yhteisen talouden yhteeen kirjattuihin tuloihin ja menoihin.
Näin asiasta sanoo laki toimeentulotuesta, 3 §:
”Toimeentulotukea myönnettäessä kaikkia perheenjäseniä pidetään toimeentulotuen saajina tuen maksamispäivästä lukien. Toimeentulotuen katsotaan jakautuvan sen saajien kesken kullekin yhtä suurena osuutena, jolleivät olosuhteet muuta osoita.”
Uutisessa nostettiin esiin mahdollisina ongelmina sekä hakijan kirjesalaisuus että sukupuolten tasa-arvo. Lainsäädännön näkökulmasta kumpaakaan ongelmaa ei ole. Uutisoinnin arvoista olisi enintään osaamaton hallinto, joka teettää eri sektoreillaan tarpeetonta selvitystyötä.

Putte Wilhelmsson
Turku

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti